AgrOptim ZENITH je folijarni biostimulator na bazi specifičnih minerala uz dodatak azota. On aktivira mehanizme prirodnog rasta biljaka i odbrane od stresa. AgrOptim ZENITH je patentiran proizvod u skladu sa MIP plant aktivnim dodacima.