M Mi.S

RIZIK OD MIKROTOKSINA? SVE JE SPREMNO

Mikrogranularna struktura MMi.S je posebno dizajnirana za jednostavnu upotrebu na farmi. MMi.S je posebno prilagođen za kompletno mešane obroke ( TMR) i hranu u slojevima (kašastu) kako bi se izbegli problemi sa demiksiranjem.