MT

DOKTOR ZA AFLATOKSIN

IZAZOV

Mikotoksini su toksični hemijski molekuli koje proizvode gljive. Otporni su na visoke temperature i tretmane protiv buđi. Mikotoksini se nalaze u svim žitaricama i stočnoj hrani.

REŠENJE

Adsorpcija za sprečavanje prolaza kroz crevni zid

Visok kvalitet odabranog bentonita garantuje visoku adsorpciju aflatoksina B1. Bentonit koji se koristi u MT. je registrovan kao supstanca za smanjenje kontaminacije mikotoksinima u hrani za životinje u EU (Uredba (EC) br. 1831/2003).

VAŽNO

Jako je važno da MT. (mikofiksator) proizvod koristite na pravi način kako bi dobili očekivane rezultate tj. smanjenje AFLATOKSINA!

PRIMENA: 100-150g dnevno, samo u KONCENTROVANU HRANU (ne u silažu), nezavisno od toga koliko proizvođač daje kravi 7 ili 12kg hrane dnevno.