IZVEŠTAJ O POSTIGNUTIM PRINOSIMA I ZAPAŽANJIMA PRIMENOM PRP geO2 PROIZVODA UPOREDO SA KONVENCIONALNOM PROIZVODNJOM U 2018 GODINI NA LOKALITETU BAČKE PALANKE

UTICAJ geO2 I AGROOPTIM ZENITH NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA PAPRIKE I PARADAJZA U PROIZVODNOJ 2018. godini

OGLED O KONZUMNOM GRAŠKU 2019.

 IZVEŠTAJ O POSTIGNUTIM PRINOSIMA I ZAPAŽANJIMA PRIMENOM PRP geO2 PROIZVODA UPOREDO SA KONVENCIONALNOM PROIZVODNJOM U 2018. GODINI NA LOKALITETU BAČKE PALANKE

 IZVEŠTAJ PIK BEČEJ 2021. GODINA