Upotreba Geo2 aktivatora plodosti zemljišta u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Današnja moderna poljoprivreda zahteva visok prinos i visok kvalitet proizvodnje, bez erozije i  narušavanja strukture zemljišta što je često posledica prekomernog i ponekad nekontrolisanog korišćenja mineralnih đubriva i sredstava zaštite. Srećom postoje proizvodi koji, iako se koriste u visoko intezivnoj proizvodnji, održavaju strukturu zemljišta i biološku raznolikost u skladu sa održivom poljoprivrednom prakosm.

U poslednjih nekoliko decenija rada, ova nova tehnologija, aktivator plodnosti zemljišta (GeO2), pokazuje ohrabrujuće rezultate, posebno imajući u vidu da su obično produktivne godine opterećene velikim stresom.

Intenzivna poljoprivredna proizvodnja mora imati za cilj visok prinos, efikasan uzgoj zemljišta i poboljšanje kvaliteta istog.  Nedostatak kiše i drugih problema u poslednjih nekoliko godina postavlja naše ciljeve u poljoprivredi pod znakom pitanja. Navodnjavanje postavlja takođe mnogo pitanja o ceni naših proizvoda, koji bi trebalo da budu konkurentni, a uz sve navedeno ne mogu da budu. Odgovor za sve ovo može biti pred nama. Suočavanje sa problemima na veoma zbijenim zemljištima, gde je kvalitetna obrada moguća samo nekoliko dana u godini, mnogo mehaničkih kvarova na mašinama, varijacije prinosa i nestabilnost govorili su nam da se mora nešto promeniti. Stoga ne čudi interesovanje za uvođenje novih tehnologija, što omogućava visok kapacitet prinosa zajedno sa stalnim usavršavanjem funkcija zemljišta, što je u stvari jedino rešenje za mnoge probleme. Ovaj proizvod povećava mikrobiološku aktivnost u zemlji stimulirajući njihov rad, i povećava poroznost, produbljuje aktivni deo zemljišta i čini hranjive elemente koji se već nalaze u zemljištu dostupnim za biljke.

 Održavanje kvaliteta zemljišta

Uzimajući u obzir sve napisano gore, mora se postaviti pitanje: „Da li je moguće voditi modernu poljoprivrednu proizvodnju i obezbediti visoki prinos bez uništavanja funkcije zemljišta, a zemlju ostaviti poboljšanu i u dobrom stanju za naredne generacije?„

 Tokom poslednjih decenija poljoprivreda se značajno razvila (đubrivo, zaštita bilja, mehanizacija ..), ali postoji vrlo malo firmi koje se bave zemljištem i razvijaju funkcije zemljišta. Jedna od tih firmi je definitivno OLMIX iz Francuske. Danas ako želimo uspeti u poljoprivrednoj proizvodnji, moramo promeniti ne samo neke stvari, već i neke stavove, danas takođe znamo da u gotovo svakom zemljištu u samo 30 cm postoji značajna količina nedostupnih hranljivih elemenata (3000 t tla, 7 – 10t P, 20 – 30t K i drugih mikroelementa ). Kada pogledamo sve iznete činjenice, postoje dve mogućnosti za ishranu biljaka, jedna je klasična metoda, a druga je poboljšanje produktivnosti zemljišta poboljšanjem njegovih funkcija i života u zemljištu, tako da biljkama učinimo dostupnim hranljive  elemente koji se trenutno nalaze u u nedostupnom obliku, a jedini način da se ovi minerali iz zemljišta budu u dostupnom obliku za biljke je kroz povećanje biološke aktivnosti i kapaciteta zemljišta.

U zemljištu postoje dve različite vrste mikroorganizama, aerobni (kojima je za život potreban O2) i anaerobni (koji žive bez O2). Poljoprivredna proizvodnja je zainteresovana za aerobne mikroorganizme koji su „dobri“, oni transformišu ostatke biljaka u humus i stvaraju minerale u raspoložive forme oksidacijom, jer biljke samo koriste oksidovane oblike minerala za sebe (P2O5, NO3, K20…) . Tako možemo da zaključimo da bezobzira da li  hranljivi elementi potiče iz đubriva ili su prisutni u zemljištu oni moraju biti oksidirani da bi ga biljke koristile. Mikroorganizmi su odgovorni i za kapilarnost koja može osigurati optimalno kretanje vode u zemljištu, jer poroznost i kapilarnost su najbolji načini borbe protiv loših vremenskih uslova, a takođe omogućavmo na ovaj način i  korenovom sistemu da ode dublje zbog prisustva kiseonika u donjim slojevima zemljišta.

 Sve ovo nije lako napraviti, ali iskustvo kompanije OLMIX kaže da se to može učiniti, glavni cilj je održavanje biološki aktivnog i života u zemljištu, a to se ne može učiniti klasičnim đubrivima, već samo povećanjem aktivnosti mikroorganizama. Osnova ove tehnologije je da dugogodišnja naučna istraživanja govore da određeni minerali utiču pozitivno ili negativno na različite grupe mikroorganizama, a svrha  korišćenja GeO2 je da podstakne razvoj korisnih aerobnih mikroorganizama, da bi se na taj način osiguralo povećanje biološke aktivnosti u zemljištu – što će na kraju dovesti do mnogih koristi za samo zemljište.

 Zaključak

Primena aktivatora plodnosti zemljišta Geo2, omogućava biljkama da prebrode stresne situacije, obezbebeđuje im stabilne i visoke prinose uz pozitivan uticaj na plodnost zemljišta.

Producing wheat, beets, grass, grapes, or vegetables to feed humans or livestock is ultimately just a specializations in the use of soil. The fundamental principles remain the same: enable the cultivated plant, whatever it may be, to take root in the soil and to find the right amounts of the elements essential to the expression of its genetic potential therein. One of the farmer’s jobs is to ensure that the soil that he cultivates is a favorable medium for the development of the crop, but not at the expense of soil quality.

SOIL: A COMPLEX PRODUCT, THE STAGE OF MULTIPLE REACTIONS

The soil is a complex product. It arises through alterations of the parent rock brought about by weather, water, roots and micro-organisms, and through the degradation of organic compounds falling on its surface. The parent rock gradually turns into sands, silts, and clays, which form complexes with the humus molecules produced by the biological transformation of dead plant and animal matter.

The average soil formation rate in Europe is approximately 1 tonne per hectare and per year. It can thus be seen that soil-dwelling lifeforms are involved in the soil formation process at the outset. But their activity does not stop there! 

Like any complex organism, the soil is the stage of multiple reactions in which minerals, water, gases, and enzymes play a role in biochemical cycles that are vital to plant nutrition and the durability of the soil.

“The average soil formation rate in Europe is approximately 1 tonne per hectare and per year.”

Accordingly, the cycles of carbon, nitrogen, phosphorus and many other elements are controlled by all of the biotic communities of the soil, which have been in existence for millions of years and have undergone natural selection for their functions and their capacities to adapt to the medium.

SOIL: A LIVING MEDIUM

Soil reacts to all environmental factors, which can exert positive impacts that favor its growth and the development of its fertility, or conversely negative ones that are detrimental to its functioning, its capacity to produce, and to its future.

According to Dominique Arrouays, director of the Infosol unit of INRA Orléans: “The more agriculture is intensive and specialized, the fewer micro-organisms are found in the soil.”

Some symptoms that are indicative of a dysfunctional soil:
 • erosion (water and wind),
 • compaction,
 • asphyxia,
 • acidification,
 • tying up of mineral elements,
 • slowing of organic residue decomposition,
 • loss of biomass…

Crop rotation, materials, soil working, organic matter management, plant protection products, and fertilizers all act on the biological component.It is thus obvious that the farmer’s choices and actions will influence the performance of his soil and the future of his assets. 

SOIL: A GRADUALLY LIGHTENING BLACK BOX

Scientific advances are gradually shedding light on this medium, which is still poorly understood.

Molecular biological techniques now enable us to understand the multiple interactions among the various constituents of soil. Advancements in microbiology are providing supplemental knowledge regarding the relations between the plant and its rhizosphere.

SOIL FERTILITY

Soil fertility is now no longer viewed from the standpoint of the simple aspect of a richness in nutrient elements for plants, but from a more comprehensive angle that takes the physical, chemical, and biological characteristics of the medium into account.

1 gram of soil contains:
 • 1 million individuals
 • Several thousand species

These millions of individuals perform vital functions: 

 • Development of organic matter (mineralization, humification)
 • Mineral cycles (nitrogen, phosphorus, carbon, etc.) 
 • Nutritional symbiosis with the plant (rhizosphere, mycorrhiza, etc.)
 • Microbial antagonism towards plant pathogens

Is a sustainable agriculture conceivable in the face of a rationale of supplying inputs that are assimilated to varying degrees by the plants and that are veritable energy gluttons, without giving any thought to whether more effective and more economical means of performing the same functions in an environmentally responsible manner lie within the soil itself?

“The more agriculture is intensive and specialized, the fewer micro-organisms are found in the soil.”

For a productive and environmentally friendly agriculture, we henceforth need to work with the constituents of ecosystems and not in spite of them.

Improving the fertility of soils and the fertilization of crops with the PRP Technologies solutions

The novelty of the PRP Technologies approach to improving soil fertility and crop nutrition lies in activating and amplifying the natural functional mechanisms of soils and plants, in order to respond to the extensive needs of a productive agriculture while minimizing the environmental footprint. The PRP Technologies solutions truly play a part in the development of agro-ecology.